Školení Ekonomika ECDL

Povinné školení pro manažery vzdělávacích a certifikačních středisek. Školení je doporučeno také ředitelům škol, majitelům či obchodním manažerům komerčních vzdělávacích a certifikačních středisek.

Školení standardně probíhá v prostorách kanceláře ECDL-CZ na počátku nebo v průběhu akreditačního procesu, ale po dohodě může být při zohlednění nákladů poskytovatele provedeno i na jiném v místě dle požadavků klienta.

Rámcový obsah

  • Zainteresované strany z pohledu konceptu ECDL / ICDL a jejich ekonomická role (společnost CertiCon vs. vzdělávací a certifikační střediska, testeři, provozovatelé testovacích místností, …)
  • Zainteresované strany z pohledu zájemce o ECDL zkoušky (vzdělávací a certifikační střediska, testeři vs. zájemci o zkoušky, …)
  • Ekonomicko-organizační model konceptu ECDL v ČR, možnosti jeho využití za účelem tvorby zisku nebo pokrytí nákladů
  • Trh testovacích místností a testerů, sdílení zdrojů, nájem a pronájem
  • Zaměstnavatelé a způsob využití konceptu ECDL / ICDL v personální politice a ve vnitropodnikovém systému vzdělávání, úspory finančních prostředků a lidských zdrojů
  • Ceníky služeb konceptu ECDL v ČR, cenové hladiny, doporučené ceny, zvýhodněné ceny a obchodní balíčky, plátci a neplátci DPH
  • Struktura akreditačních a licenčních poplatků, plátce a držitel licence, ceny ECDL indexů v ČR a ve světě, přenositelnost
  • Informace o konceptu ECDL / ICDL v číslech

Vstupní předpoklady

Školení přímo navazuje na školení „Koncept ECDL“ a kromě absolvování tohoto školení nevyžaduje žádnou předchozí odbornou přípravu.

Termín a doba trvání

Termín školení je dojednáván operativně s pracovníkem kanceláře ECDL-CZ. Doba trvání školení je přibližně 2 hodiny v závislosti na množství dotazů účastníků školení.

Místo konání

Školení se standardně koná v prostorách společnosti CertiCon a.s. (sídlo kanceláře ECDL-CZ) na adrese Evropská 2758/11 (budova „The Blox”, 8. patro), 160 00 Praha 6 - Dejvice.


Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2024 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.