logo lektor logo tester

Minimální rozsah povinné odborné přípravy lektorů a testerů pro různé programy konceptu ECDL / ICDL

Lektor je osoba oprávněná učit / školit / vzdělávat v rámci příslušného programu nebo programů. Tester je osoba oprávněná vést a/nebo hodnotit závěrečné zkoušky příslušného programu nebo programů. Rozsah oprávnění lektora / testera v rámci příslušného programu je vždy dán rozsahem úspěšně složených zkoušek (modulů) za ztížených podmínek.

Koncept  Ekonomika  Informační systém I Informační systém II Metodika hodnocení Digitální začleňování Automatizované testování Zkoušky za ztížených podmínek
ECDL Core
Technický zástupce              
Manažer střediska          
Asistent manažera          
Lektor ECDL             Nejméně 1 libovolný modul ECDL Core
Tester ECDL
(vedoucí testování)
      Nejméně 1 libovolný modul ECDL Core
Tester ECDL
(vedoucí testování
+ hodnotitel)
    Nejméně 1 libovolný modul ECDL Core
ECDL Advanced
Lektor ECDL Advanced             Nejméně 1 libovolný modul ECDL Advanced
Tester ECDL Advanced
(vedoucí testování)
      Nejméně 1 libovolný modul ECDL Advanced
Tester ECDL Advanced
(vedoucí testování
+ hodnotitel)
    Nejméně 1 libovolný modul ECDL Advanced
Digitální fotografie
Lektor Digitální fotografie             Nejméně 1 libovolný modul Digitální fotografie
Tester Digitální fotografie
(vedoucí testování)
      Nejméně 1 libovolný modul Digitální fotografie
Tester Digitální fotografie
(vedoucí testování
+ hodnotitel)
    Nejméně 1 libovolný modul Digitální fotografie
ICDL Digital Citizen
Lektor ICDL Digital Citizen           Nejméně 1 libovolný modul ICDL Digital Citizen
(EC1 může být nahrazen M2, M7 nebo M15)
Tester ICDL Digital Citizen
(vedoucí testování)
    Nejméně 1 libovolný modul ICDL Digital Citizen
(EC1 může být nahrazen M2, M7 nebo M15)
Tester ICDL Digital Citizen
(vedoucí testování + hodnotitel)
  Nejméně 1 libovolný modul ICDL Digital Citizen
(EC1 může být nahrazen M2, M7 nebo M15)
ICDL Insights
Lektor ICDL Insights            
Tester ICDL Insights
(vedoucí testování)
     

Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2024 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.