Školení Automatizované testování

Povinné školení z problematiky automatizovaného testování na platformě SkillsBox (využívané pro zkoušky z programu ICDL Insights). Interakce se standardními procesy ECDL zkoušky podporovanými informačním systémem WASET.

Rámcový obsah

  • Základní informace o programu ICDL Insights
  • Cílové skupiny programu a jejich charakteristické vlastnosti
  • Sylaby modulů programu ICDL Insights a vzdělávací materiál
  • Diagnostické a certifikační testy
  • Akreditace partnerských organizací a testerů
  • Elektronický index, objednávky a certifikáty
  • Testovací platforma SkillsBox
  • Odlišnosti vedení zkoušek ICDL Insights

Vstupní předpoklady

Školení navazuje na školení „Koncept ECDL“, "Ekonomika ECDL" a „Informační systém I“. Kromě absolvování těchto školení nevyžaduje žádnou předchozí odbornou přípravu. Nutným předpokladem je úspěšné absolvování nejméně jedné vybrané zkoušky z programu ICDL Insights.

Termín a doba trvání

Termín školení je dojednáván operativně s pracovníkem kanceláře ECDL-CZ. Doba trvání školení je přibližně 1,5 hodiny v závislosti na množství dotazů účastníků školení.

Místo konání

Školení probíhá online, a to prostřednictvím nástroje Microsoft Teams (kamerka a mikrofon jsou pro účastníky povinné).


Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2024 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.