Kontaktní informace

Akreditace ECDL-CZ
Adresa:ECDL-CZ, budova „The Blox”, Evropská 2758/11, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Telefon:224 904 226
Email:
Zaměření:Na pracovníky oddělení pro akreditace se obracejte v pracovní době od 7.30 do 16.00 v případě zájmu o získání akreditace vždělávacího a certifikačního střediska, testovací místnosti, testerů a podobně, při sjednávání termínu akreditační inspekce testovacího střediska nebo testovací místnosti nebo v případě potřeby registrovat či schválit změnu u již akreditovaných subjektů a dále pak v případech sjednávání termínů školení, seminářů nebo termínů odborné přípravy osob.

Manažer ECDL-CZ
Adresa:ECDL-CZ, budova „The Blox”, Evropská 2758/11, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Telefon:224 904 242
Email:
Zaměření:Manažera ECDL-CZ kontaktujte v případě dotazů souvisejících s fungováním ekonomicko-organizačního modelu testování ECDL v ČR a cenovou politikou, v případech týkajících se provozu informačního systému pro ECDL testování - WASET a dále pak ve všech případech souvisejících s právními, ekonomickými nebo technickými aspekty Smlouvy o akreditaci vzdělávacího a certifikačního střediska pro ECDL testování. Na uvedenou emailovou adresu můžete také směřovat všechny ostatní dotazy na téma konceptu ECDL.

Administrativa ECDL-CZ
Adresa:ECDL-CZ, budova „The Blox”, Evropská 2758/11, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Telefon:224 904 246
Email:
Zaměření:Na administrativu ECDL-CZ se obracejte v pracovní době mezi 7.30 a 16.00 s dotazy týkajícími se vystavených faktur, úhrad poskytovaných služeb, vydávání ECDL dokladů (certifikáty ECDL, certifikáty o akreditaci, ECDL indexy) a ve všech ostatních případech výslovně vyjmenovaných ve Vaší Smlouvě o akreditaci vzdělávacího a certifikačního střediska nebo v aktuálních platných Směrnicích pro ECDL testování.

Inspekce ECDL-CZ
Adresa:Pod Vodárenskou věží 4, Praha 8 - Libeň, 182 07
Telefon:neveřejný
Email:
Zaměření:Inspekce vzdělávacích a certifikačních středisek v termínu testování a inspekce hodnocení vypracovaných testů.

Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI)
Adresa:Pod Vodárenskou věží 4, Praha 8 - Libeň, 182 07
Telefon:224 534 250
Email:
Zaměření:Zástupce České společnosti pro kybernetiku a informatiku (ČSKI) představuje poslední odvolací instanci, na kterou se obracejte pouze v případě výhrad k hodnocení výsledků ECDL zkoušek, k závěrům inspekce ECDL-CZ nebo v případě stížností na některého ze členů pracovní skupiny ECDL-CZ. Na zástupce ČSKI se obracejte v případě, že plánujete ECDL zkoušky zdravotně postižených osob a požadujete pro ně jiné než standardní podmínky průběhu zkoušek.


Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2024 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.