Doporučené vzdělávací profily

Koncept ECDL / ICDL umožňuje libovolně kombinovat jednotlivé moduly tak, aby společně vytvořily tzv. vzdělávací profil digitálních znalostí a dovedností, který může být přizpůsoben potřebám či schopnostem každého jedince, případně různým sociálním či profesním skupinám. Níže uvedené vzdělávací profily je nutné chápat jako příklady běžné praxe, nikoli jako jedinou možnost.

Vzdělávací profily pro začátečníky a digitální začleňování

Osoby ohrožené digitálním vyloučením nebo digitálně vyloučené

e-Citizen

Vzdělávací a motivační program s jedním modulem (EC1) vyvinutý a určený pro digitálně vyloučené osoby, které mají nízké povědomí o využívání počítače a internetu a často mají pouze přibližnou představu o tom, k čemu počítače a internet slouží. Program má předepsaný vzdělávací obsah i formu vzdělávání a je zakončen velmi jednoduchou asistovanou zkouškou. Doporučený rozsah vzdělávání je 30 až 50 hodin. Více informací o tomto specializovaném programu...

Žáci základních škol a senioři bez zkušeností

e-Citizen

Vzdělávací program s jedním modulem (DC1) určený pro osoby, které vstupují do světa mobilních zařízení. Program je zakončen velmi jednoduchou asistovanou zkouškou. Doporučený rozsah vzdělávání je 20 hodin.

Osoby bez zkušeností a dlouhodobě nezaměstnaní

M2 Počítač a soubory, M7 Internet a komunikace

Jednoduchý vzdělávací profil (moduly M2 a M7) určený pro osoby bez základních zkušeností s využíváním počítače nebo pro dlouhodobě nezaměstnané. Tento vzdělávací profil je také vhodný pro absolventy základních škol. Doporučený rozsah vzdělávání je 40 hod/modul.

Osoby s omezenými zkušenostmi

M2 Počítač a soubory, M7 Internet a komunikace, M14 Spolupráce a výměna informací na internetu, M15 Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu

Základní vzdělávací profil (M2, M7, M14 a M15) pro osoby, které mají omezené zkušenosti práce s digitálními technologiemi, především s počítačem, a současně je potřebují alespoň částečně využívat, zejména pro komunikaci a vyhledávání informací na internetu. Vzdělávací profil je vhodný pro absolventy základních škol a odborných učilišť. Doporučený rozsah vzdělávání je 35 hod/modul.

Vzdělávací profily pro běžné uživatele digitálních technologií

Osoby zdravotně postižené

M4 Práce s tabulkami, M7 Internet a komunikace, M14 Spolupráce a výměna informací na internetu, M15 Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu, M5 Použití databází

Vzdělávací profil (M4, M7, M14, M15 a M5) je vhodný pro osoby fyzicky zdravotně postižené (konkrétní typ zdravotního postižení prosím konzultujte). Doporučený rozsah vzdělávání je 40 hod/modul, v závislosti na druhu postižení i více.

Rodiče po rodičovské dovolené

M2 Počítač a soubory, M3 Zpracování textu, M4 Práce s tabulkami, M7 Internet a komunikace, M14 Spolupráce a výměna informací na internetu, M15 Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu, M5 Použití databází

Vzdělávací profil (M2, M7, M3, M4, M14 a M15) je určený pro matky po rodičovské dovolené, které se chtějí znovu úspěšně začlenit do pracovního procesu. Vzdělávací profil je vhodný také pro absolventy středních škol. Doporučený rozsah vzdělávání je 20 hod/modul.

Živnostníci a drobní podnikatelé, …

M2 Počítač a soubory, M7 Internet a komunikace, M14 Spolupráce a výměna informací na internetu, M12 Bezpečné používání informačních technologií, M15 Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu

Vzdělávací profil (M2, M7, M12, M14 a M15) určený všem, kteří využívají digitální technologie především jako nástroj pro komunikaci a sdílení informací potřebných pro své podnikání. Vzdělávací profil je vhodný nejen pro absolventy základních škol a odborných učilišť. Doporučený rozsah vzdělávání je 30 hod/modul.

Prodejci, pracovníci obchodu a služeb, pracovníci marketingu, obchodní zástupci, …

M3 Zpracování textu, M4 Práce s tabulkami, M7 Internet a komunikace, M6 Prezentace, M12 Bezpečné používání informačních technologií, M17 Digitální marketing

Vzdělávací profil (M3, M4, M7, M12, M6 a M17) pro osoby, které digitální technologie využívají jako nástroj pro komunikaci a podporu obchodu a služeb a již mají základní dovednosti pro práci s počítačem a internetem. Vzdělávací profil je vhodný pro absolventy středních škol a odborných učilišť. Doporučený rozsah vzdělávání je 25 hod/modul.

Úředníci, odborní referenti, asistenti, sekretářky, administrativní pracovníci, …

M2 Počítač a soubory, M3 Zpracování textu, M4 Práce s tabulkami, M7 Internet a komunikace, M15 Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu, M12 Bezpečné používání informačních technologií, M13 Plánování projektů

Vzdělávací profil (M2, M3, M4, M7, M12, M15 a M13) vhodný pro všechny profese, jejichž součástí jsou běžné administrativní činnosti, práce s textem a tabulkami a u kterých se hodí získání základů pro práci s projekty. Vzdělávací profil je vhodný pro absolventy středních a vyšších odborných škol. Doporučený rozsah vzdělávání je 20 hod/modul.

Technici, operátoři, členové projektových týmů, organizačně techničtí pracovníci, …

M4 Práce s tabulkami, M5 Použití databází, M12 Bezpečné používání informačních technologií, M13 Plánování projektů, M14 Spolupráce a výměna informací na internetu

Vzdělávací profil (M4, M12, M14, M5 a M13) vhodný pro takové profese, které jsou technicky zaměřené a vyžadují především práci s daty a informacemi. Vzdělávací profil předpokládá dostatečné výchozí znalosti a dovednosti práce s digitálními technologiemi. Vzdělávací profil je vhodný pro absolventy středních a vysokých škol. Doporučený rozsah vzdělávání je 25 hod/modul.

Vzdělávací profily pro absolventy středních škol

Všeobecně vzdělávací a netechnické obory

Připravovaný mezinárodně standardizovaný vzdělávací profil s názvem ICDL Profile Create & Collaborate. Profil je určený pro kreativní práci s digitálním obsahem a pro týmovou spolupráci studentů všech oborů středních škol, ale i žáků druhého stupně základních škol.

Technické obory

Připravovaný mezinárodně standardizovaný vzdělávací profil s názvem ICDL Profile Compute & Code. Profil je určený pro rozvoj informatického myšlení, programování a práci s daty studentů zejména technických oborů středních škol, ale i žáků druhého stupně základních škol.


Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2024 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.